YORUBA SSS 3 SCHEME OF WORK

Coat of arms of Nigeria

YORUBA SSS 3 SCHEME OF WORK

YORUBA (YOR) SSS 3- FIRST TERM
Asá, Edè Ati Litireso I
Ede:
– Atunyewo leta aigbagbefe
– Atunyewo isori oro
– Aayan Ogbufo
– Aranmo

Asa:
– Iwa omoluabi
– Eto Ebi
– Itesiwaju Ere Idaraya
– Atunyewo Eto Iselu
– Igbeyawo isinku ati ogun jiye


Litireso:
– Kiko ni mimo ise onkowe atinuda ( Ewi itan-aroso ere-onitan)
– Ewi Apileko
– itupale asayan iwe itan aroso meji

See also  MARKETING SSS 2 SCHEME OF WORK

YORUBA (YOR) SSS 3- SECOND TERM
Asá, Edè Ati Litireso II
Ede:
– Pipaje ati isunki
– Atunyewo onka figo
– Atunyewo Akaye
– Atunyewo gbogbo isori gbolohun
– Atunyewo Aroko ati Aroko Alariiyanjiyan
– Itesiwaju ihun gbolohun : orisirisi awe gbolohun

Asa:
– Eto isomoloruko ati oruko Yoruba

Litireso:
– Atunyewo itan aroso oloro geere (gbogbo iwe)
– Atunyewo Ewi Alohun Apileko (gbogbo iwe)
– Atuupale iwe ere onitan (iwe meji)
– Itupale Ewi Alohun (Asayan iwe meji)

Also See

See also  Uniport Cut Off Mark for 2020/2021 Admission

Download School Portal NG Official Android App

Download The Official School Portal NG Android App

PHYSICS SSS 3 SCHEME OF WORK

MARKETING SSS 3 FOR SCHEME OF WORK

MATHEMATICS (MATHS) SSS 3 SCHEME OF WORK

LITERATURE-IN-ENGLISH SSS 3 SCHEME OF WORK

ISLAMIC RELIGIOUS STUDIES (IRS) SSS 3 SCHEME OF WORK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *