Skip to content

AKOONU

Silebu ni ege oro ti o kere ju ti eemi le gbe jade leekan soso. Apeere:

Ajayi:              A-ja-yi  =         silebu meta

Olabisi             O-la-bi-si         silebu merin.

Adeleke           A-de-le-ke       silebu merin

Olopaa             O-lo-pa-a         silebu merin

Gbangbadekun  gba-n-gba-de-kun     silebu marun-un.

 

Odo Silebu: ni apa ti o se pataki julo ninu ihun silebu kookan. Iro faweli ati iro

konsonanti aranmupe asesilebu ni o maa n sise gege bi odo silebu. Odo silebu ni o maa n dun ju ninu silebu.

 

Awon iro odo silebu ni a maa n gbo ju ninu oro.

Ori odo silebu ni a maa n fi ami ohun si

Kan-an-n-pa ni odo silebu je ninu ihun silebu.

Ap

wa

gba

sun

 

Apaala silebu -;je iro konsonanti yato si konsonanti aranmupe asesilebu [m,n] ni o maa n sise gege bi apaala silebu.

See also  AKOLE ISE - SISE ATUNYEWO FONOLOJI EDE YORUBA

ap

gbo

dun

ko

we

 

IHUN SILEBU [F1,KF ATI N] NINU ORO OLOPO SILEBU.

Orisiirisii ona ni a le gba se ihunpo silebu ninu oro olopo silebu.

ORO                          IHUN                           IYE SILEBU

Aso                              A/ so                                        2

f /kf

Bata                             ba / ta                                      2

Kf / kf

Igbale                          i/gba / le                                   3

F/ kf /kf

Alupupu                     A/lu/pu/pu                                4

f/kf/kf/ kf

Konko                         ko/N/ko                                   3

Kf/N/kf

 

IGBELEWON

  1. Kin ni silebu?
  2. Salaye ihun silebu pelu apeere.
  3. Pin awon oro yii si silebu

Agbalagbaakan

Olowolayemo

Gbangbalakoogbo

Oji ku tu ba-ra orunsaaro

Operekete

 

IGBELEWON

  1. Salaye ni ekunrere lori odo silebu ati apaala silebu pelu apeere.
  2. Eya ihun silebu meloo ni o wa? Fi apeere gbe idahun re lese.
  3. Ki ni pataki konsonanti aranmupe n ati m ninu ege silebu?

 

IWE AKATILEWA

Aewoyin S.Y (2009) IMO, EDE, ASA ati LITIRESO YORUBA S.S.3 Copromutt Publishers.

See also  AKOLE ISE: SISE OUNJE AWUJO YORUBA

 

See also

AKOLE ISE: ISORI ORO NINU GBOLOHUN

AKOLE ISE: AROKO ATONISONA ALAPEJUWE

AKOLE ISE: AWON LITIRESO APILEKO ERE-ONITAN

AKOLE ISE: ORIKI ATI ILANA KIKO AROKO YORUBA PELU APEERE

AKOLE ISE: ASA ATI OHUN ELO ISOMOLORUKO

SUBSCRIBE BELOW FOR A GIVEAWAY

Building & maintaining an elearning portal is very expensive, that is why you see other elearning websites charge fees. Help to keep this learning portal free by telling mum or dad to donate or support us. We accept grants, sponsorships & support to help take this to the next big level and reach out to more people. Thank you so much. Click here to donate

Leave a Reply

Your email address will not be published.

School Portal NG
error: Content is protected !!