Close sidebar
Skip to content

AKORI EKO: FONOLOJI EDE YORUBA

Fonoloji ni imo eto amulo iro lapapo. Eko ti o je mo bi a se n to iro papo ninu oro ede Yoruba ti oro ede Yoruba si fi yori si gbolohun ede Yoruba ni a n pen i fonoloji.

Iro Faweli: Eyi ni awon iro ti a maa n gbe jade nigba ti ko si idiwo fun eemi ti o n ti inu edo foro oo. Orisii iro faweli meji ni o wa ninu ede Yoruba, awon ni:

Iro faweli airanmupe: a, e, ȩ, i, o, ǫ, u

See also  OSE KERIN-IN

Iro faweli aranmupe: an, en, in, on, un

Iro Konsonanti ede Yoruba: b, d, f, g, gb, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, w, y

Iro Ohun: orisii meta ni iro ohun ede Yoruba, awon ni:

  1. Iro ohun oke /           (mi)
  2. Iro ohun aarin —        (re)
  • Iro ohun isale                   \           (do)

Apeere amulo iro ede Yoruba pelu ami ohun lori:

  1. Igbaale
  2. Agbalagba
  3. Omoboriola

Ise Asetilewa

See also  OSE KESAN-AN

 

See also

AKOLE ISE: AROKO KIKO

AKOLE ISE: AKOTO EDE YORUBA

AKOLE ISE: SILEBU

AKOLE ISE

AKOLE ISE: SISE OUNJE AWUJO YORUBA

SUBSCRIBE BELOW FOR A GIVEAWAY

Building & maintaining an elearning portal is very expensive, that is why you see other elearning websites charge fees. Help to keep this learning portal free by telling mum or dad to donate or support us. Thank you so much. Click here to donate

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!